Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

20172017

Formulario de busca

cierra cierra

Contas anuais do exercicio 2017 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.