Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

20152015

Formulario de busca

cierra cierra

Contas anuais do exercicio 2015 da Axencia para a modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.