Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

20142014

Formulario de busca

cierra cierra
Contas anuais do exercicio 2014 da Axencia para a modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.