Organización

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra
icono amtega

Contacto

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega),
Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia,
Cidade da Cultura de Galicia,
Monte Gaiás s/n,
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

Dirección
Tel.: 981 545 271 - Fax: 981 545 274
amtega@xunta.gal

Xerencia
Tel.: 881 999 123 – Fax: 981 545 274
xerencia.amtega@xunta.gal

Área de infraestruturas e seguridade
infraestruturas-seguridade.amtega@xunta.gal

 

Área de administración dixital
modernizacion-aapp.amtega@xunta.gal
Tel.: 981 545 275

Área de solucións tecnolóxicas sectoriais
solucions-sectoriais.amtega@xunta.gal
Tel.: 981 541 301 - Fax: 981 545 274

Área de transformación dixital da facenda autonómica
Tel.: 981 541 301 - Fax: 981 541 303

Área de sociedade dixital
sociedade-dixital.amtega@xunta.gal
Tel.: 981 957 332 – Fax: 981 544 706