CIBER.gal

Formulario de busca

Fondos

CIBER.galCIBER.gal

Formulario de busca

cierra cierra

CIBER.gal

Para continuar avanzando, a Xunta de Galicia, a través da AMTEGA, pon en marcha o nodo CIBER.gal para garantir unha contorna dixital segura e afrontar de maneira colaborativa os retos aos que se deben enfrontar cidadáns, empresas e administracións para protexer os seus activos no ciberespazo, implicando ao conxunto de Administracións Públicas do territorio galego nesta materia, e en coordinación coas organizacións de referencia a nivel nacional,  INCIBE e  CCN, a fin de aliñar esforzos e compartir sinerxías que logren, a través dun traballo conxunto, dar resposta a este reto.

Deste xeito, a misión de CIBER.gal é impulsar a ciberseguridade en Galicia desde a creación de talento ata a concienciación da sociedade, a través da xeración de iniciativas e o aliñamento de oferta e demanda, para o que se definen os seguintes obxectivos:

  • Facer chegar e concienciar sobre a ciberseguridade á sociedade,  administracións públicas e empresas galegas.
  • Promover a xeración, atracción e retención de talento especializado, investigación e transferencia tecnolóxica.
  • Desenvolver e potenciar a industria da ciberseguridade en Galicia.
  • Situar o nodo CIBER.gal a nivel nacional e europeo
  • Dar resposta coordinada a retos complexos en entidades con necesidades específicas