Plan de Banda Larga 2020

Formulario de busca

Axudas para empresas illadas

Formulario de busca

 Axudas para empresas illadas

 

A Xunta de Galicia, no marco do Plan de Banda Larga 2020, concedeu en xullo de 2017 axudas por un importe de case 500.000 euros para a dotación de banda larga ultrarrápida a 40 empresas e autónomos situados en zonas illadas do rural.

Os obxectivos e características desta nova medida do Plan de Banda Larga son os seguintes:

  • Os beneficiarios serán un total de 40 empresas ubicadas todos eles en zonas illadas do rural sen cobertura de redes de banda larga de 30Mbps ou máis.
  • As subvencións solicitadas polas empresas beneficiarias comprenden entre o 70% e o 100% dos custos das tarefas necesarias para dotar de banda larga ultrarrápida ás empresas, sendo os importes das axudas solicitadas dende os 2.000 euros ata os 20.000 euros.
  • Os servizos de banda larga ultrarrápida que se proveerán ás empresas permitirán velocidades de acceso a internet dende os 50Mbps ata os 350Mbps.
  • A mellora da velocidade de acceso a internet, con respecto aos servizos actuais das empresas beneficiarias, superará os 80Mbps en case o 90% dos casos chegando incluso a superar os 300Mbps en algunha das empresas beneficiarias das axudas.