Plan de Banda Larga 2020

Formulario de busca

Fondos

Axudas para empresas illadasAxudas para empresas illadas

Formulario de busca

cierra cierra

 Axudas para empresas illadas

 

Convocatoria 2019

A Xunta de Galicia, no marco do no Plan de Banda Larga 2020, concedeu en xuño de 2019 axudas por un importe de case 600.000 euros para a dotación de banda larga ultrarrápida a 51 empresas e autónomos situados en zonas illadas do rural.
 
Os obxectivos e características desta medida do Plan de Banda Larga son os seguintes:
 
 • Os beneficiarios serán un total de 51 empresas de 33 concellos distintos, ubicadas en zonas illadas do rural sen cobertura de redes de banda larga de 30Mbps ou máis. 
   
 • As subvencións solicitadas polas empresas beneficiarias sufragan ata o 100% dos custos das tarefas necesarias para dotar de banda larga ultrarrápida ás empresas, sendo os importes das axudas solicitadas dende os 2.000 euros ata os 20.000 euros. 
   
 • Os servizos de banda larga ultrarrápida que se proveerán ás empresas permitirán velocidades de acceso a internet dende os 30Mbps ata os 600Mbps. 
   
 • A mellora da velocidade de acceso a internet, con respecto aos servizos actuais das empresas beneficiarias, superará os 80Mbps en case o 77% dos casos chegando incluso a superar os 300Mbps e 500Mbps en algunha das empresas beneficiarias das axudas.
   

Convocatoria 2017

Na primeira convocatoria realizada en 2017 concedéronse subvencións por un importe total de case 400.000€ a máis de 30 empresas que contrataron servizos con velocidades de acceso a internet dende os 50Mbps ata os 350Mbps.

A mellora da velocidade de acceso a internet, con respecto aos servizos actuais das empresas beneficiarias, supuxo os 80Mbps en case o 90% dos casos chegando incluso a superar os 300Mbps en algunha das empresas beneficiarias das axudas.