Amtega
Xunta de Galicia
‹ ›
SEDE ELECTRONICA
Documentos

Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), pola que se encomenda á Sociedade Redes de Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A., a execución de determinados investimentos para o Desenvolvemento de Redes Troncais de Transporte e Infraestruturas Públicas da Comunidade Autónoma de Galicia no territorio rural galego, cofinaciado con FEADER.

  • A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) encomenda a Retegal a execución dun programa de investimentos para o desenvolvemento das redes públicas troncais, necesarias para garantir a existencia da banda larga en Galicia segundo o Plan de Banda Larga de Galicia 2010 - 2013, aprobado polo Consello da Xunta o 18 de febreiro de 2010, nos concellos especialmente desfavorecidos das zonas rurais do sur da provincia de Lugo, da Ribeira Sacra e colindantes de Ourense e Pontevedra.

Santiago de Compostela | 11/06/10

O obxecto desta encomenda é a execución dun programa de investimentos para o desenvolvemente das redes troncais e infraestruturas públicas necesarias para garantir a existencia da banda larga en Galicia segundo Plan de Banda Larga 2010-2013 aprobado nesta Comunidade Autónoma, así como a xestión e mantemento das infraestruturas e redes resultantes. 

Documentos relacionados:
Texto resolución
Organismo promotor: 
Twitter
Twitter
Amtega destaca
‹ ›
Portais relacionados