Documentos

Formulario de busca

Documentos

Formulario de busca

Páxinas

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente
A estratexia da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, plasmada na Axenda Dixital de Galicia 2020, recolle o software libre como un dos principios transversais para a xestión eficiente das distintas iniciativas e obxectivos. De feito, o software libre é unha ferramenta fundamental coa que axudar a construír unha administración moderna e máis eficiente, fomentar o emprego das TIC entre o tecido empresarial galego, e facilitar o achegamento e capacitación da cidadanía ás novas tecnoloxías.
Adenda ao Convenio asinada o 19 de setembro de 2016 entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Amtega e a Federación Galega de Municipios e Provincias.
O Plan de Administración e Goberno Dixitais 2020 da continuidade ao Plan de Modernización da Adminsitración pública no relativo a implementación de iniciativas que fomenten o uso da administración electrónica por parte da cidadanía e no desenvolvemento dos desafíos propostos na Axenda Dixital para Galicia en este eido.
O 12 de abril de 2013 a Xunta de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) firmaron un Convenio de colaboración para a posta en marcha de actividades de fomento da sociedade da información.
O 12 de abril de 2013 a Xunta de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) firmaron un Convenio de colaboración para a posta en marcha de actividades de fomento da sociedade da información, un acordo que ven a complementar o seguimento exhaustivo que se está a realizar das actuacións de despregamento de redes de telecomunicación do Plan Banda Larga.
O resumo executivo do balance de situación do plan de acción en materia de Software libre do ano 2013 recolle os fitos alcanzados nese período, así como os avances máis salientables de cada un dos proxectos.

Páxinas