Documentos e resultados

Formulario de busca

Documentos e resultados

Formulario de busca

Documentos e resultados

Páxinas

No presente documento faise balance do primeiro ano de implementación da Axenda Dixital de Galicia 2020, a estratexia para impulsar a transformación dixital como aliada de todas as áreas de desenvolvemento rexional.
O Balance da Axenda Dixital 2009 – 2014 abrangue as principais actuacións postas en marcha en materia tecnolóxica na Comunidade no marco do período de vixencia de 2014.gal, a primeira Axenda Dixital de Galicia.
A estratexia 2014.gal Axenda Dixital de Galicia é un plan do Goberno galego para catro anos. Dentro das políticas de transparencia e comunicación, a continuación preséntase o Informe 2013 da Axenda Dixital 2014.gal destaca o avance da Administración galega na modernización dos servizos públicos e os principais resultados derivados das actuacións postas en marcha ata o momento e o grao de cumprimento dos compromisos establecidos na propia Axenda Dixital de Galicia.
O Balance de 2009-2013 da Axenda Dixital recolle iniciativas que supoñen un investimento de preto de 1.100 millóns nas actuacións definidas na Axenda Dixital de Galicia, 2014.gal, para consolidar a modernización tecnolóxica da Administración e dos servizos públicos, a inclusión e capacitación dixital da poboación, o impulso do hipersector TIC como elemento tractor dos restantes sectores produtivos e o despregamento de infraestruturas de telecomunicación na Comunidade.

Páxinas